Nieuws

Investeren in biogas

Gepubliceerd op
7 mei 2012

De leden van het netwerk Microvergister in de praktijk gingen op 19 april met bedrijfsleider Zwier van de Vegte van Melkveeproefbedrijf De Marke uit Hengelo (Gld) in gesprek over alles wat te maken heeft met afzet of energiegebruik van energie uit de vergister. Op De Marke is veel ervaring opgedaan met (mest)vergisting en het rijden op biogas. Deze zomer gaan ze een nieuwe vergister van Fermtech Systems bouwen en komt er een nieuwe trekker op biogas.

Fermtech Systems is bij geen enkel lid van het netwerk bekend. Het wijkt af, doordat het systeem werkt met een zogenaamde hydrolysetank. In deze hydrolysereactor wordt de mest verwarmd op hoge temperatuur met een lage pH waarde. Hierdoor breken de celwanden voor de methaan producerende bacteriën beter en sneller af. Dit proces zal waarschijnlijk een aantal dagen in beslag nemen. De mest wordt pas aan het proces toegevoegd als de pH optimaal is. Daarna gaat het de 12 meter hoge vergistingtank in en wordt het vergist onder een temperatuur van 60 graden. De warmte van de uitgaande mest wordt weer gebruikt bij het opwarmen van de hydrolysetank. Na het vergisten wordt de mest gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De Marke is echt op zoek naar een systeem, dat naast vergisten, ook optimale meststoffen oplevert. Dit is in de situatie op De Marke met (zeer) droge zandgronden een vereiste om de bodemvruchtbaarheid ook in de toekomst op peil te houden.

Rijden op gas
Gert Jan Rap van RAP Clean Vehicle Technology vertelde gedetailleerd over alles wat te maken heeft met het rijden op biogas. Ontwikkeling en schaalvergroting zijn hier de komende tijd van essentieel belang om grote stappen vooruit te kunnen maken.

In 2007 heeft RAP samen met een aantal andere partijen de Fendt tractor op De Marke omgebouwd om te kunnen draaien op biogas. Eenvoudig en goedkoop was het niet. De trekker draait naar tevredenheid, maar kent wel zijn beperkingen. Rap is de afgelopen periode met verschillende partijen bezig geweest om nieuwe tractoren leverbaar te maken. Binnenkort is hierover meer bekend. Het ziet ernaar uit dat De Marke aan dit initiatief deelneemt. “Er komt een nieuwe tractor, die rijdt op biogas’’, voegt Zwier van de Vegte, bedrijfsleider van De Marke toe.
Voor meer informatie over mestvergisting en rijden op biogas: www.microvergisters.nl