Nieuws

Inspirerend en kleurrijk demonstratieveld in Winterswijk

Gepubliceerd op
11 juli 2013

Wat is er mogelijk op het gebied van akkerranden? Welke faunamengsels, groenbemesters en eiwitgewassen zijn interessant? Hoe ziet het eruit? Op het demonstratieveld ‘Vergroening in de landbouw’ is het allemaal te zien. Dertig mini-akkers en 60 akkerranden zijn daar aangelegd in het kader van de GLB pilot in Winterswijk. Het praktijknetwerk ‘GLB brengt variatie in het landschap’ doet verslag van hun bezoek.

De leden van de agrarische natuurvereniging Berkel en Slinge in Eibergen hebben als eerste het demonstratieveld bezocht. Een prachtig veld met 90 veldjes met verschillende faunamengsels, groenbemesters en eiwitgewassen. De 20 deelnemers kwamen hier onder andere inspiratie en kennis op doen in het kader van het praktijknetwerk: GLB brengt variatie in het landschap.

WCL Winterswijk

De GLB Pilot in Winterwijk is een van de vier pilots in Nederland dat de afgelopen twee jaar gewerkt heeft aan de invulling van het GLB beleid in Nederland. Arie Schoenmaker, werkzaam bij de gemeente Winterswijk, is een van de trekkers van dit Waardevol Cultuurlandschap. Hij vertelde in het kort het ontstaan van het WCL in 2004. Een van de belangrijkste projecten op dit moment is de GLB pilot. Het doel is gezamenlijk te komen tot vergroeningsmaatregelen die passen binnen het beleid, bij de ondernemer en in het gebied. “Winterswijk is bekend om zijn coulissenlandschap’’, zegt Schoenmaker. ‘’Zo’n landschap moet ook in de toekomst onderhouden en hersteld worden’’, gaat hij verder. De GLB pilot was voor Winterswijk de kans om samen met ondernemers vergroeningsmaatregelen te testen, die passend zijn binnen dit Nationaal Landschap. De kleinschaligheid van het gebied zorgt voor extra bewerkingskosten en arbeid voor de ondernemer. Het is dus belangrijk dat er blijvende ondersteuning in de vorm van subsidie is om dit landschap in stand te houden. GLB subsidie zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. ‘’Het is in ieder geval duidelijk dat er op den duur alleen subsidie wordt verstrekt, indien er een dienst tegen over staat of als het een bijdrage levert aan het maatschappelijke belang’’. Met deze insteek is het gebied aan de slag gaan. Honderdvijfendertig deelnemers passen in het gebied nu vergroeningsmaatregelen toe, die leiden tot onder ander meer biodiversiteit in het gebied. Daarnaast moeten alle maatregelen in de groene en blauwe catalogus staan om in aanmerking te komen voor GLB vergoedingen.

Systeem ontwikkelen

Naast het toepassen van de vergroeningsmaatrelen op bedrijfsniveau wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het ontwikkelen van een systeem van uitbetaling en controle. ‘’Hoe gaan we in de toekomst invulling geven aan de gebiedsofferte’’, is eveneens een belangrijke vraag. “Hoe gaan we samen een invulling geven aan het gebied, waarbij rekening gehouden wordt met LOP, GUP, Bosvisie, Agrarisch Natuurbeheer en GLB. Het is een kwestie van wat kunnen we met elkaar afspreken om tot concrete doelen te komen’’, gaat hij verder. Hierin kunnen bijvoorbeeld de collectieve vergroeningsmaatregelen van 5 procent vanuit het GLB ingepast worden.

En hoe gaan we dat controleren? Zo is er in het gebied Winterswijk een schouwcommissie en een geschillencommissie in het leven geroepen. Niet alleen de controle vindt vanuit het gebied plaats, ook uitbetaling gaat via de pilot in het WCL gebied. ‘’Dat is nog een hele administratieve klus, die veel tijd en controle vergt”, is ervaring van Schoenmaker.

Prachtig demonstratieveld

onkruid.jpg

De invulling van de GLB is nog niet volledig. Dit zal de komende tijd landelijk nog een vervolg krijgen. Wat wel zeker is dat een passende vergroeningsmaatregelen in dit WCL gebied onder andere graanvelden en akkerranden zijn. Maar wat is dan mogelijk op dat gebied. Vanuit de WCL pilot is een prachtig inspirerend veld aangelegd met faunamengsel, groenbemesters en eiwitgewassen. Op dit veld kunnen deelnemers kennis maken met verschillende gewassen en met eigen ogen ervaren hoe een mooi en functioneel een akkerrand kan zijn. Dit veld gelegen tegenover Sevink Molen in Meddo is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden deze zomer.

Voor meer informatie: netwerkbegeleider Monique Nieuwenhuis (info@nieuwenco.nl)