Nieuws

Hoe haal je zoveel mogelijk eiwit uit vers weidegras

Gepubliceerd op
3 juli 2012

De deelnemers uit het netwerk Eigen eiwit eerst gingen op veldbezoek om de beweiding op hun bedrijf verder te optimaliseren. Het doel is zoveel mogelijk eiwit uit vers gras te benutten. Lukt dat met standweiden, of met stripgrazen?

Alle bedrijven uit het netwerk Eigen Eiwit Eerst/Duurzaam koeien voeren beweiden hun melkkoeien. Dat is wens van CONO Kaasmakers waar de melk van deze melkveehouders naar toe gaat. Maar tegelijk is het dé manier om met behulp van de koe het eigen eiwit van het bedrijf om te zetten in melk. Toch maken niet alle deelnemers hier maximaal gebruik van. Op veel bedrijven is veel meer ‘beweidingsruimte’ voor vers gras. Vaak betekent dat meer bijvoeren op stal, meer eiwit aankoop en een hogere kostprijs. Een passend en goed uitgevoerd beweidingssysteem is van belang om wisselingen goed op te kunnen vangen, daarover ging het veldbezoek bij netwerkdeelnemer Henk Kregel.

Eén van de netwerkdeelnemers is dit jaar in plaats van modern standweiden gaan stripgrazen. De koeien zijn echter behoorlijk onrustig en het kost nogal wat werk. Tijdens de rondgang constateren we dat Henk eigenlijk rantsoenweiden doet in plaats van stripweiden (zie fotos). Koeien kunnen altijd terug naar de stal waar ook royaal voer ligt. De opname zou gemiddeld rond de 6 kg ds uit vers weidegras moeten liggen. Maar vandaag is dat minder. Het gras is wel beschikbaar in de strook (uitgemeten ter plaatse). Maar de koeien eten de toppen eruit, gaan dan weer liggen of naar binnen. Misschien lukt het (ten opzichte van standweiden) op deze wijze wat meer grasproductie te halen. Maar de versgrasopname en directe eiwitbenutting gaat niet echt omhoog. Daarnaast is bij rantsoenweiden de mestverdeling altijd een punt van aandacht.

Vraag voor de toekomst is welk systeem hier echt het beste past? Terug naar modern standweiden? Nog een periode serieus proberen, maar dan koeien ook leren gras te vreten en wat meer te ‘dwingen’ het voer buiten te halen en niet binnen.Praktijknetwerk 'Eigen Eiwit Eerst/Duurzaam voeren' is samenwerking met CONO Kaasmakers en maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.