Nieuws

Hoe een haas een koeienvlaai vangt?

Gepubliceerd op
19 juni 2013

Bij volledige weidegang produceert een koe circa 10 mestflatten per dag, verspreid door het perceel op 0,7-1 m2. Mestflatten bedekken een deel van het gras, waardoor de groei op deze plekken lager is en ze beïnvloeden met de geur het gras eromheen zodat schijtbossen ontstaan.

Bekend is dat de door geur beïnvloedde oppervlakte 7 keer zo groot is, tot 5 m2. Aan het einde van een weideseizoen bedraagt de directe oppervlakte circa 5% en de negatief beïnvloedde oppervlakte 20-30%. Dat is één van de redenen dat herfstgras vaak slechter wordt opgenomen.

Mestflatten goed verspreiden is een oplossing, hieraan wordt gewerkt met de ‘WeideWasser’ in het project ‘Amazing Grazing’. Maar ook een snelle biologische afbraak kan een grote bijdrage leveren. In het PZ-project ‘Bevorderen afbraak mestflatten’ wordt juist deze biologische afbraak op verschillende percelen op zand en veen onderzocht. Dit om meer vat te krijgen op de verschillende stadia van biologische afbraak van mestflatten door o.a. vliegen, mestkevers en bodemleven.

De weidewasser wordt deze zomer ingezet op een demo-proefveld bij het VIC in Zegveld en veehouder Koopmans in Friesland, in een vergelijking met andere mestflatverdeelmethoden. Studenten van de CAH Vilentum, HAS Den Bosch en de Universiteit Utrecht zullen literatuuronderzoek en veldexperimenten gaan doen. Zo zoeken we naar de beste maatregelen om bossen te voorkomen en de beschikbare meststoffen in mestflatten zoveel mogelijk te benutten door het gras.

Heeft u specifieke kennis of ervaring rondom mestflatten dan komen we graag met u in contact.

Koeienvlaai

Het onderzoek naar de afbraak van mestflatten en de weidewasser wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van Productschap Zuivel en de financiers van het project Amazing Grazing.