Nieuws

Herfstgras goed te benutten met beweiden

Gepubliceerd op
1 oktober 2012

Herfstgras is goed te benutten, mits het kort, fris en smakelijk is. Dat was te zien en te ruiken bij Richard Korrel. Begin september was het netwerk Dynamisch Weiden bij hem in het land.

herfstgras.jpg

Netwerkdeelnemer Richard heeft eind augustus veel gemaaid, daarmee is het land schoon en het gras smakelijker geworden, ook is daarmee het effect van kroonroest beperkt. Op sommige percelen was eind augustus nog mest uitgereden, volgend jaar is de planning dit niet meer zo laat in de zomer te doen om de smakelijkheid van het gras niet nadelig te beïnvloeden. Verder viel op tijdens de ronde door het grasland, dat graslandmanagement steeds makkelijker wordt als je er meer mee bezig bent en er wekelijks echt tijd voor neemt. Graslandmanagement moet onderdeel zijn van je dagelijks/wekelijks werksysteem.

De deelnemers blijven ook deze herfst hun graslandgebruik vastleggen op een GraslandGebruiksKalender. Einde oktober gaan we deze analyseren en gaan we apart in op voorjaar/zomer/herfstbeweiding. Dit is de basis voor een nieuwe/verbeterde aanpak in 2013.

Voor meer informatie Bert Philipsen of Barend Meerkerk.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.