Nieuws

Haal meer uit je weidegras

Gepubliceerd op
18 januari 2018

Steeds meer melkveehouders willen meer uit weidegras halen. De basis van beweiden ligt in zes bouwstenen. Om de samenhang van de bouwstenen te laten zien, is een animatie gemaakt.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Dat melkveehouders meer uit beweiden en gras willen halen, is terecht. Want elke kilo gegraasd gras verlaagt de productiekosten van melk en draagt bij aan het positieve imago van de melkveehouderij, maar beweiden is wel een vak! De basis van beweiden ligt in zes bouwstenen, namelijk bodem, grasgroei, grasvoorraad, grasopname, bijvoeding en koegedrag.

De zes bouwstenen komen uit het project Amazing Grazing. In elke bouwsteen ontwikkelen onderzoekers binnen het project Amazing Grazing de best mogelijke kennis over beweiding. In de loop van 2018 worden de resultaten van het beweidingsonderzoek in de afgelopen twee jaar bekend gemaakt in een interactieve pdf.

Deze animatie is tot stand gekomen binnen het Kennis-Op-Maat project Weidegang gefinancierd door het Ministerie van LNV.