Nieuws

Gras/klaver, de sleutel naar Duurzame voerproductie?

Gepubliceerd op
26 april 2012

Flevolandse grond wordt intensief gebruikt. De teelt van voedergewassen in combinatie met verhuur van de grond aan akkerbouwers leidt tot een laag stikstofleverend vermogen. Melkveehouders zien dit terug in dalende ruw eiwitwaarden in de graskuilen.
Het gemiddelde ruw eiwit in de Flevolandse graskuilen zakt nog steeds. In 2011 lag het gemiddelde ruw eiwit op 162 gr per kg droge stof. Met de inzet van klaver kan deze daling worden gekeerd.

“Bij voortzetting van het intensief grondgebruik op de Flevolandse melkveebedrijven moet je aan de klaver” luidde de stelling van Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut tijdens de themadag die het netwerk Duurzame voerproductie op 7 februari jl. De uitgangspunten voor de teelt van met name rode klaver zijn ook ideaal in Flevoland.

De belangstelling voor de teelt van gras/klaver mengsels is echter nog beperkt, doordat menig melkveehouder het management van de teelt en het behouden van het juiste klaveraandeel als lastig ervaart. Zo is voor behoud van rode klaver in de grasmat van belang rijschade te voorkomen. Sowieso is het voorkomen van rijschade bij de voederwinning en met name de organische bemesting van belang. Met het monitoren van een praktijkperceel, waarin met verschillende bemestingstechnieken de organische bemesting gaat worden uitgevoerd, wil het netwerk de voordelen van de teelt van grasklaver en het voorkomen van rijschade onder de aandacht brengen tijdens het groeiseizoen.

Daarnaast wordt 2012 in samenwerking met het Praktijknetwerk Gezonde Grondruil een rekentabel ontwikkeld, waarmee de technische en economische voordelen van grondruil op klei en zand van verschillende bouwplannen vanuit de melkveehouderij situatie kunnen worden beoordeeld. Lees ook de nieuwsbrief.