Nieuws

Gras is eiwitgewas bij uitstek

Gepubliceerd op
27 mei 2013

Het praktijknetwerk Eigen Eiwit Eerst heeft in een folder de belangrijkste conclusies en adviezen van het netwerk verzameld. Het beter benutten van eigen ruwvoer, hogere graslandopbrengsten, krachtvoer besparen en ook regionaal krachtvoer verbouwen zijn onderwerpen waar het netwerk tips over geeft.

Op 4 april heeft het netwerk Eigen Eiwit Eerst tijdens de themadag Duurzaam voeren van CONO Kaasmakers haar resultaten gepresenteerd. De themadag vond plaats op het bedrijf van Toon Koopmans in Kwadijk. Er waren ruim 40 geïnteresseerde melkveehouders aanwezig en daarnaast ook experts van Solidaridad, Agrifirm Feed en De Heus Voeders. Gezamenlijk gingen zij de discussie aan op het gebied van duurzaam voeren en duurzame soja import.

Voor de deelnemers is bewustwording van duurzaam voeren het belangrijkste geweest. Ieder heeft voor zichzelf gekeken hoe duurzaam voeren is in te passen in de bedrijfsvoering. Met een eigen strategie en bedrijfsspecifieke maatregelen is het op ieder bedrijf mogelijk gebleken hieraan te werken. Meer algemeen is gebleken dat ‘Duurzaam voeren voor ons het evenwicht is tussen input en benutting.’ Het kengetal ruw eiwitbenutting van eigen land bleek een belangrijke graadmeter voor de productie van eigen eiwit. Het graslandmanagement speelt hierbij een cruciale rol, want door meer graseiwit te voeren (je eigen eiwit) kun je eiwitaanvoer in de vorm van krachtvoer beperken. Klik hier voor de folder van Eigen Eiwit Eerst.

Meer informatie bij Bert Philipsen of Bart van der Hoog.