Nieuws

Goede waardering kuikengras voor jongvee en droge koeien

Gepubliceerd op
4 februari 2013

Deelnemers aan het praktijknetwerk 'Kruidenrijk kuikenland: goed voor koe en weidevogel' waarderen hun 'kuikengras' met het cijfer 7,1 voor droge koeien, een 6,5 voor jongvee en een 5,9 voor melkkoeien. Veehouders met een voermengwagen geven een hogere waardering voor het voeren van dit kuikengras aan melkkoeien. Het praktijknetwerk probeert door het delen van kennis beter kuikengras te produceren (ook beter voor overleving weidevogels), oogsten en voeren aan koeien.

Het praktijknetwerk zoekt naar meer informatie en kennis om het grasland met uitgestelde maaidata beter in hun bedrijfsvoering te benutten. Deze graslanden vormen een prachtig biotoop voor weidevogels en hun kuikens, maar de vraag is hoe het gras het best is in te passen in de rantsoenen. Met een enquĂȘte onder de 45 deelnemers is inzicht gekregen hoe de bedrijven met dit grasland omgaan.

Wat blijkt, het merendeel van het kuikengras wordt in kuilbalen ingekuild. In het noorden van Nederland bestaat de helft van het jongvee rantsoen en zo'n 63% van het rantsoen van de droge koeien grotendeels uit dit kuikengras. In het melkveerantsoen zijn deze veehouders voorzichtiger. Bij 43% van de bedrijven zit er minder dan 5% kuikengras in het rantsoen.

In het westen van Nederland doen veehouders het wat anders. Daar krijgt 19% van het jongvee en 24% van de droge koeien een rantsoen met voornamelijk kuikengras. Bij de melkkoeien bestond bij 32% van de bedrijven het rantsoen voor de melkkoeien uit minder van 5% kuikengras.

De betere structuur (en dus verbeterde penswerking) wordt als groot voordeel van het kuikengras gezien, maar het lagere energie- en vooral eiwitgehalte maakt het noodzakelijk het rantsoen van de melkkoeien (duur) bij te sturen. Volgens onderzoek kan tot 25% kuikengras gevoerd worden aan de melkkoeien zonder melkproductieverlies. De 23% van het totaal aantal bedrijven dat met een voermengwagen werkt, waarderen het kuikengras niet met een 5,9 zoals de collega's, maar met een 7,3. De koeien vreten het beter als het goed gemengd met is met eiwitrijk kuilgras.

Klik op de links om de presentaties te bekijken.Informatie bij netwerkbegeleider Joost Lommen.