Nieuws

Gevlekte orchis beloont agrarisch natuurbeheer

Gepubliceerd op
2 juli 2012

Het bloeien van de gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) is een mooi resultaat van agrarisch natuurbeheer op KTC De Marke.

Op een overhoekje van een perceel grasland dat in 1997 is verschraald door de bouwvoor af te graven, staan nu enkele tientallen gevlekte orchissen te bloeien. De aanwezigheid van deze orchidee is verrassend omdat je die in de Graafschap bijna niet meer vindt.

De soort heeft zich op De Marke spontaan gevestigd. Waarschijnlijk via verspreiding van het stoffijne zaad met de wind. Het fijne zaad bevat geen reservevoedsel. Het kiemt alleen als een wortelschimmel (mycorrhiza) het zaad binnendringt. Om te overleven is de orchis aangewezen op een symbiose met een bodemschimmel.
De gevlekte orchis is een overblijvende plant die behoort tot de orchidee├źnfamilie (Orchidaceae). Ze groeit in graslanden en heide op droge tot vochtige plaatsen op voedselarme veen, zand- en leemgrond. De plant staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als vrij zeldzaam en sterk afgenomen. De plant is wettelijk beschermd.
Het beheer van deze verschraalde natuur bestaat uit consequent jaarlijks maaien en afvoeren van de aanwezige vegetatie. Hierdoor is een stukje heischrale vegetatie ontstaan met een zeer grote diversiteit aan planten en insecten.