Nieuws

Geslaagd eindsymposium

Gepubliceerd op
10 oktober 2012

Meer dan 120 melkveehouders woonden het eindsymposium van het praktijknetwerk Duurzame voeding melkveehouderij op vrijdag 28 september bij.

Onder leiding van Jakob Pustjens levert het een levendige discussie tijdens de open dag van de ligboxenstal van de familie Smeets te Altweerterheide. De afgelopen twee jaar heeft het netwerk zich intensief bezig gehouden met de voedingsstrategie in het zicht van 2015.

Er zijn drie groeistrategieën onderscheiden namelijk voor bedrijven tot circa 100 melkkoeien, tussen 100 en 150 melkkoeien en met meer dan 150 melkkoeien. Dries Aerden van Liba ging daarbij vooral in op het belang van de voerefficiëntie, zonder daarbij het totaalplaatje van de voeding uit het oog te verliezen. Voerefficiëntie, inkoopindex en voersaldo worden steeds belangrijker.

Twan de Bie van ABABA accountants vervolgde met nieuwe financiële en technische kengetallen. Gedurende het quotum-tijdperk waren de kengetallen vooral gericht op de liters geleverde melk. Nu zijn de kengetallen per koe steeds belangrijker. Koesaldo per koe; marge per koe en reserveringscapaciteit per koe worden voor Twan de financiële kengetallen.

Rik Hendriks van de dierenartsenpraktijk te Ell belichtte dat rundvee vooral ruwvoerverteerders zijn. Voor hem is vooral sturen van binnenuit van belang: “De koeien dienen de cijfers te sturen en niet andersom”. Goed graslandbeheer, optimale kuil en zorgen voor dierwelzijn en diergezondheid vormen de basis voor een goede prestatie binnen het melkveebedrijf.

Eindsymp-1.jpg

Tot slot belichtte Jan Keijsers van FrieslandCampina de positie van de consument. Deze staat namelijk in het geheel centraal. Met het oog daarop heeft FrieslandCampina vijf duurzaamheidsmodules in hun bedrijfsfilosofie opgenomen nl.: Energiebesparing- en energieproductie; Koegezondheid- en welzijn; Natuur- en landschap; Mineralenkringloop en Weidegang.

Daadkracht van de sector en draagvlak bij de maatschappij zijn volgens Jan Keijsers de sleutelbegrippen om de melkveehouderij zijn plaats in de maatschappij te kunnen laten behouden.

Studenten van Has Den Bosch zijn ingegaan op de resultaten van het netwerk met betrekking tot de behandelde onderwerpen. Meer informatie daarover is via Arvalis beschikbaar.

Het praktijknetwerk heeft met dit symposium de activiteiten succesvol beëindigd en dankt daarbij het Ministerie van EL&I voor de daarvoor geboden faciliteiten. De studiegroep Grensverleggend Ondernemen, waar het praktijknetwerk uit voort is gekomen, gaat nu zelf ook aan de slag met de groeistrategie per 2015. Daarbij gaan zij de voerefficiëntie, inkoopindex, voersaldo, koesaldo per koe, marge per koe, reserveringscapaciteit per koe en vreemd vermogen per koe met elkaar vergelijken.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Johan Heuvelmans.