Artikel

Fijnstof, de Bron


Varkenshouders en medewerkers brengen veel tijd door in stallen tussen de dieren. Stof is in grote mate aanwezig in veestallen en in het bijzonder in varkens- en pluimveestallen. De varkenshouder en medewerkers ademen tijdens hun verblijf in de stallen stof in. Over de mate van schadelijkheid en de factoren die dat beïnvloeden is relatief weinig bekend.

In lucht zitten, hoe schoon ook, altijd kleine, vaste en vloeibare deeltjes. Deze deeltjes worden ‘Particulate Matter’ (PM) genoemd. De deeltjes met een diameter kleiner dan 10 μm (een honderdste millimeter), worden aangeduid met ‘PM10’. Deze kleine deeltjes zijn in staat diep in de luchtwegen van mens en dier door te dringen en kunnen de gezondheid schaden. Zowel de sector als de overheid heeft de wens om de concentraties van stalstof in de lucht te verlagen. Dit willen zij bereiken door het ontstaan van stof al bij de bron tegen te gaan.

Doelstelling

Dit netwerk heeft als doel inzicht te geven in de veroorzakende bestanddelen en hun mogelijk schadelijke effecten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een pakket aan maatregelen om gezondheidsklachten te beperken in de stal voor personen die daar werken en de dieren. Er zal ook aandacht zijn voor de omwonenden van deze veehouderijbedrijven.

Dit netwerk wil een bijdrage leveren aan een stuk bewustwording onder de betrokkenen voor deze problematiek.

Maatregelen om uitstoot  van stof te voorkomen

De leden van het netwerk zullen mogelijkheden beproeven om de uitstoot van de stof  aan de bron van voer, dieren en mest te voorkomen. Daarnaast gaan ze kijken naar systemen om aanwezig stof in de afdeling effectief af te vangen. 

Aanpak

De insteek is vooral praktisch van aard. Daar waar kennis aanwezig is wordt deze ingezet, verder uitgediept en vervolgens in de praktijk getoetst. Tevens maken we een vertaalslag om ontwikkelde tools in de praktijk breder inzetbaar te maken. Dit in samenwerking met bedrijven in de keten en toeleveranciers. De uiteindelijke tools testen en monitoren we vervolgens in de praktijk op effectiviteit. Op basis hiervan worden implementatie eisen van de verschillende systemen aangescherpt. Uiteindelijk worden de resultaten breed gecommuniceerd naar potentiële doelgroepen.

Plan van aanpak