Nieuws

Enquête: Innovatie op het boerenbedrijf

Gepubliceerd op
10 juli 2017

De afgelopen jaren is de agrarische sector aanzienlijk veranderd. Door big data, Internet of Things (IoT), GPS technologie en andere smart farming oplossingen kan een grote efficiëntieslag gemaakt worden in de dagelijkse bedrijfsvoering van boerenbedrijven.

In de melkveehouderij is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van technologie. Hoewel er best veel technologische ondersteuning beschikbaar is, lijkt de mate waarin dit in praktijk wordt toegepast nog beperkt. Deze korte enquête is gericht op het inventariseren van de behoefte aan technologische ondersteuning op het boerenbedrijf.

Behoeften technologische innovatie testen

Voor master Management, Economics and Consumer Studies aan Wageningen Universiteit heeft Julia Peters al de behoeften aan technologische innovatie binnen de Nederlandse melkveehouderij in kaart gebracht. Nu wil ze voor haar scriptie deze bevindingen testen onder een grote groep melkveehouders via deze online enquête.
U zou haar erg helpen als u even de tijd willen nemen om deze enquête in te vullen.

Des te meer melkveehouders aan dit onderzoek deelnemen, des te beter de behoeften in beeld gebracht kunnen worden, wat mogelijk bijdraagt aan nieuwe oplossingen voor de sector. Te denken valt aan nieuwe verdienmodellen op basis van data, geïntegreerde managementsystemen of arbeidsverlichtende technologie. 

De enquête bestaat uit slechts tien korte vragen en is volledig anoniem. Verspreid deze enquête ook in uw netwerk!