Netwerk

Energieneutrale varkensstal 2015

Ons doel is het realiseren van energie- en CO2 neutrale varkensstallen voor fossiele brandstoffen in 2015 binnen de Hoeve keten. Als opmaat naar een energieneutrale keten.

Om dit doel te bereiken willen we op diverse thema’s kennis vergaren, zoals techniek (besparingstechnieken en duurzame energie producerende technieken gericht op de varkenshouderij) en financieringsvormen. Maar ook kennis over hoe we dit allemaal kunnen organiseren. Dit alles moet leiden tot de ontwikkeling van een financieringssystematiek, zodat maatregelen budgetneutraal geïmplementeerd kunnen worden en een implementatieplan waarin staat hoe in 2015 alle aangesloten varkensbedrijven energie/CO2 neutraal worden, inclusief een organisatie om ondernemers te ontzorgen (centraal verwerken energieadministratie, controle energiefacturen e.d.). Dit alles in samenwerking en overleg met het gehele praktijknetwerk.

Aanpak

Op 20 varkensbedrijven (praktijknetwerk) wordt bepaald waar energie bespaard kan worden, welke duurzame energieproducerende technieken geïmplementeerd kunnen worden.

Per varkenshouder wordt een business case opgesteld en vertaald naar een Budget neutrale financieringsstructuur.