Artikel

Emissiearme stal met zandboxen

Doel van het netwerk is om bij emissiearme huisvestingssystemen met welzijnsvriendelijke zandboxen voor melkvee het probleem van zand in de mest op te lossen.

We zijn een netwerk van melkveehouders die bezig zijn met het maken van plannen voor een nieuwe emissiearme stal voor melkvee met zandboxen. Onze bedrijven zijn gelegen in Oost Nederland waar we veel te maken hebben met eisen rond ammoniak. We willen een duurzame stal ontwikkelen die kostentechnisch interessant is, waarbij we rekening houden met het welzijn van de dieren en het milieu. In het netwerk is al ervaring met zandboxen en een hellende vloer. In Noord Nederland wordt in een netwerk gewerkt aan scheiding van zand en mest (bij dichte vloeren) die verzameld is in een put buiten de stal. In ons geval gaat het om toepassingen bij een emissiearme vloer in de stal. Bij de emissiearme stal hebben we te maken met een hellende vloer, vloer met sleuven voor snelle urine-afvoer. Dit geeft extra problemen met zand en daarom willen we bekijken welke mogelijkheden er zijn om de verstoppingen met zand op te lossen. Afhankelijk van de gescheiden afvoerstromen (urine en faeces) gaan we na hoe scheiding van zand in deze fracties kan plaatsvinden. Uiteindelijk willen we komen tot een beschrijving van een stalsysteem voor optimale uitvoering van een stal met zandboxen in combinatie met een emissiearme vloer.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>