Nieuws

Eerste verbanden 'Integrale Duurzaamheidscore zichtbaar'

Gepubliceerd op
24 april 2012

Voor het praktijknetwerk Keuzes voor Duurzame Melkveehouderij zijn de eerste integrale duurzaamheidscores gemaakt. Hierbij hebben ze de score uitgedrukt in landbeslag in m2 per 100 kilo melk. “Met zo'n nieuw kengetal is het zoeken of die gemiddelde van 182 m2 per 100 kilo melk gemiddeld of juist bovengemiddeld is.” In het praktijknetwerk nemen 50 melkveehouders deel, die in samenwerking met DLV en CLM integrale bedrijfsprocessen inzichtelijk maken.

Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe bedrijfsprocessen inwerken op verschillende duurzaamheidaspecten.

Toine Verhoeven neemt deel aan een studiegroep uit Brabant. “De kop is eraf, en de eerste duurzaamheidscore hebben wij ingezien. Ik vond het nog best lastig om de cijfers die daar uit komen te interpreteren.” Netwerkbegeleider Harm Wientjes vult hem hierbij aan; “Wij zijn op dit moment druk om een referentiekader te scheppen voor de cijfers die we nu uit het netwerk krijgen. Bijvoorbeeld een landbeslag van 182 m2 per 100 kg melk, is dit een gemiddelde waarde of juist bovengemiddeld goed? Omdat wij in dit project alles integraal bekijken krijgen we dus ook te maken met deze nieuwe kengetallen. Hier moet nog een gevoel bij gekregen worden.”

Projectleider Harm Wientjes van DLV is enthousiast over de voorlopige resultaten. “Een in het oog springende factor is maïs. Maïs heeft een gunstig effect op de pensfermentatie en pakt daarom positief uit rondom methaanuitstoot. Daarnaast heeft maïs een verlaagd landbeslag per kg ds/ ha en pakt het gewas ook qua arbeid gunstig uit. Maar wij zijn ons bewust van de kruisverbanden die hier ook zichtbaar zijn, zoals een hogere uitspoeling van de nitraten op maïsland en het effect op de bodemvruchtbaarheid.”

Uit de integrale scores die gemaakt zijn heeft een groep uit Brabant besloten om eerst van start te gaan met antibiotica reductie. Uit de integrale scores is het huidige gebruik in kaart gebracht. Tijdens de studiegroepbijeenkomsten wordt een diepere analyse gemaakt, zodat de positieve- en aandachtspunten voor ieder bedrijf aan het licht komen. “Het project richt zich er dan ook op dat in de volgende duurzaamheidscore deze verbeteringen zichtbaar zijn in het hectogram” licht Harm Wientjes toe.


Landbeslag.jpg