Nieuws

Eerste ervaringen met gips-‘bemesting’ positief

Gepubliceerd op
22 juli 2013

Koeien & Kansen veehouder Kees van Wijk en zijn adviseur Barend Meerkerk constateerden een lage Ca-opneembaarheid en een lage P-beschikbaarheid van het grasland.

Op de zware rivierklei in Waardenburg wordt nu in een praktijkproef bekeken wat het effect is van 3 ton gips uitrijden op grasland voor opneembaarheid van fosfaat. De eerste indruk is dat de opbrengst op de met gips bemeste akkers hoger is dan op andere. Ook de scheuren in de bodem bij droogte lijken kleiner dan op akkers zonder gipsbemesting.

Afgelopen winter zijn er nieuwe grondmonsters genomen bij Kees van Wijk. Opvallend was op een groot aantal graslandpercelen de zeer lage Ca-opneembaarheid, maar wel een goede pH. Verder is de P-beschikbaarheid ook laag. In de akkerbouw wordt op bouwland op dergelijke percelen regelmatig gips gebruikt. Bij Kees van Wijk in Waardenburg wordt nu in een praktijkproef bekeken wat het effect is van 3 ton gips (jaarlijks?) uitrijden op grasland. De percelen liggen goed, en het grassenbestand is ook prima, een goede basis als start. Wat we hiermee proberen te bereiken is het bodemleven verder stimuleren, en de beschikbaarheid van P te verhogen. Doel is om de bodembenutting van voedingsstoffen te verhogen. Op de percelen zijn een aantal akkers wel of niet met gips bemest om eventuele effecten te kunnen waarnemen.

Extreme scheurvorming zorgt voor extra uitdroging van de grond
Extreme scheurvorming zorgt voor extra uitdroging van de grond
Kees van Wijk op het proefperceel waar gips op uitgereden is afgelopen winter
Kees van Wijk op het proefperceel waar gips op uitgereden is afgelopen winter

Nu, zomer 2013, is de eerste indruk dat de opbrengst op de akkers waar gips is bemest een hogere opbrengst heeft gegeven dan de akkers die dit niet hebben gehad. Ook lijken de scheuren in de bodem op deze akkers kleiner dan op de andere akkers (zie foto links met scheuren). Op dit bedrijf op de zware rivierklei gaan we verder met zoeken naar mogelijkheden om de structuur te verbeteren van de grond om hiermee extra uitdroging van de grond te verminderen. Stimuleren van de beworteling is daarin één van onze speerpunten.

Koeien & Kansen heeft voor dit bedrijf ook een berekening gemaakt van de koolstofbalans, met de concept KringloopWijzer voor koolstof. Eerstvolgende stap is nu om deze koosltofkringloop zodanig op te zetten (vereenvoudigen) dat er ook een praktijkgericht advies aan gekoppeld kan worden, daarover later meer.