Nieuws

Een goede snede, maar wisselende opbrengst

Gepubliceerd op
12 juni 2012

Koeien & Kansen-deelnemers vanaf het eerste uur Jan en Maria Kuks uit Nutter (nabij Ootmarsum), zijn half mei gestart met het inkuilen van de eerste snede.

Eind mei is het laatste gras aan de bult gegaan. Er is mooi structuurrijk voer gewonnen, maar wel met een wisselende opbrengst. Deze varieerde van 2500 tot 4000 kg droge stof per hectare. Voor het project houdt Jan de opbrengsten goed bij, maar dit is zeker ook bruikbaar voor het eigen management.

In totaal heeft Jan Kuks ruim 35 hectare grasland, waarvan rond Hemelvaartsdag gestart is met het maaien van de eerste snede. “Een aantal percelen mochten wel eerder gemaaid worden, maar vanwege het weer is gewacht”, geeft DLV-begeleider Herrold Lammertink aan. "De nieuw ingezaaide percelen hebben een mooie opbrengst van ruim 2500 kg droge stof. Voor deze percelen niet slecht, aangezien de percelen een lastige start door de late inzaai afgelopen najaar". De percelen die later zijn bemest, zijn de week voor Pinksteren ingekuild. Met het inkuilen van deze laatste percelen is een mooie kuil gemaakt van de eerste snede.