Nieuws

Echte vakweiders investeren, ook in de zomer!

Gepubliceerd op
12 juli 2013

Tijdens de vakweidedag 9 juli jl. lag het accent voor vakmanschap en leren over weidegang op werkenderwijs experimenteren, leren kijken, leren analyseren, leren rekenen met aanbod, behoefte en kg ds in het beweidingssysteem. Aan het eind van de dag waren de deelnemers het er over eens dat ze op deze manier meer grip en gevoel bij de beweiding krijgen.

Dairy Campus mocht 70 deelnemers verwelkomen op de vakweidedag, die werd georganiseerd in samenwerking met Agrifirm, Wageningen UR Livestock Research en het praktijknetwerk Dynamisch Weiden. Ondanks de warmte en het mooie weer investeerden deze veehouders een dag om kennis op te doen en te oefenen in het vakweiden.

Vier groepen gingen zelf experimenteren door een of meer koeien in te scharen in een kleine weide. Nemen we kort of lang gras, hoeveel m2 per koe per dag? Dus samen praktisch oefenen; kijken-meten-beslissen-doen.

Na de lunch werd duidelijk dat economischer weiden vaak begint met maximaal benutten van je verse weidegras. Agrifirm maakte in een presentatie duidelijk dat benutten van je weidegras begint met trainen van het jongvee.

Tijdens de afrondende Farmwalk kwam beoordeling van de grasmat en planning van graslandvernieuwing aan de orde. Daarnaast is de opzet en uitvoering van onderzoek rond robotmelken met een A/B systeem geanalyseerd. Dit is onderdeel van het project Autograssmilk. Voor een hoge grasopname en voldoende melkproductie bij automatisch melken is het in beweging blijven van de koeien van groot belang. Met een A/B systeem worden de koeien met vers gras verleid om in beweging te blijven. Informatie bij Bert Philipsen en Frank Lenssinck