Nieuws

Duurzaamheid speelt rol bij financiering

Gepubliceerd op
16 december 2013

De Koeien & Kansen veehouders hebben hun eigen economische prestaties geëvalueerd en de Rabobank gevraagd om reflectie op een concreet ambitieus uitbreidingsplan. De variatie in resultaten is enorm.

De Rabobank gaf aan niet alleen interne bedrijfsprestaties mee te wegen, maar ook te kijken naar duurzaamheidsaspecten als weidegang, mest, energie en houding richting de omgeving.

Grote verschillen in inkomen

In de workshop met de Koeien & Kansen veehouders zijn hun economische prestaties van 2012 beoordeeld. Klaas de Jong van PPP-Agro Advies liet zien dat het inkomen circa 5 cent per kg melk lager was dan in 2011. Vooral vanwege hogere voerkosten en een lagere melkprijs. De verwachting voor 2013 is dat het inkomen weer hoger ligt dan in 2012. Mogelijk 3 tot 4 cent per kg melk, vooral door de hogere melkprijs.

Gemiddeld presteerden de Koeien en Kansen veehouders in 2012 economische wel beter dan de vergelijkingsgroep van PPP-Agro Advies, ruim 2,5 cent per kg melk. De verschillen binnen de Koeien & Kansen groep zijn behoorlijk. De ‘bedrijfswinst’ varieerde van ruim 13 cent per kg melk tot bedrijven die geen winst maakten in 2012. De veehouders konden van deze verschillen leren en ondervroegen elkaar ook gretig. Vuistregels voor een goede economische prestatie zijn volgens de Koeien & Kansen deelnemers:

  • Hou je bedrijf overzichtelijk en simpel en leg je focus op verdienen;
  • Maak een begroting en volg deze;
  • Let vooral op de kosten, de opbrengsten zijn matig te beïnvloeden;
  • Blijf alert op voerkosten, zorg voor een efficiënte kringloop;
  • Zorg voor een hoge voerproductie en een gezonde veestapel, dat is het vliegwiel voor plezier van je bedrijf;
  • Laat de afschrijvingen en aflossingen met elkaar in de pas lopen;
  • Voor een goed resultaat moet je op alle onderdelen goed scoren;

Beoordeling bedrijfsplan

In de workshop is ook een concrete case voor bedrijfsuitbreiding van één van de deelnemers besproken. Een ingrijpende wijziging van de bedrijfsstructuur, zodat uiteindelijk bijna 200 koeien te melken zijn; zonder extra oppervlakte grond. Marijn Dekkers van de Rabobank gaf aan dat het plan ambitieus is en dat een aantal verdiepingsgesprekken met de ondernemers nodig zijn alvorens een knoop door te hakken. Marijn lichtte toe hoe de Rabobank zo’n plan beoordeeld. Uiteraard analyseert de bank de financiële prestaties van het bedrijf in het nabije verleden om te vertalen naar (economisch) vakmanschap in de toekomst. Maar dat is niet het enige, de ondernemer en de onderneming spelen steeds meer een rol. Past het plan bij de ondernemer(s) en de omgeving? En hoe zijn de duurzaamheidsaspecten geïntegreerd in het plan? Weidegang, omgaan met een mestoverschot, efficiëntie, energiebesparing en MDV worden meegewogen bij de financieringsaanvraag.