Nieuws

Duurzaam voeren is een gezamenlijk belang in de zuivelketen

Gepubliceerd op
8 maart 2012

Het praktijknetwerk Eigen Eiwit Eerst / Duurzaam Voeren (bestaande uit CONO veehouders) ging begin februari in gesprek met voerleveranciers en CONO-kaasmakers als partner en verwerker van hun melk. De melkveehouders zoeken naar mogelijkheden om meer eiwit te produceren, minder te hoeven aanvoeren en een betere benutting te halen.

Het netwerk brengt per jaar de kengetallen rond duurzaam voeren in beeld. De bijeenkomst van begin februari was bedoeld om samen te zoeken waar de focus voor de toekomst moet liggen. Dit antwoord is nog niet eenduidig gebleken.
Duurzaam voeren heeft voor de melkveehouders vooral te maken met efficiƫntie, kostenbesparing en een lager verbruik. In grote mate geldt dit ook voor veevoederleveranciers. Maar tijdens de discussie bleek dat ook imago en vertrouwen van maatschappij en afnemers een steeds belangrijkere rol gaan spelen als het gaat om gebruik van bepaalde type grondstoffen, smaak, milieu impact en diergezondheid.
Het netwerk zal in haar zoektocht naar invulling van duurzaam voeren, naast de bestaande kengetallen, meer gaan focussen op CO2 footprint, zelfvoorziening van eiwit en mogelijk de teelt van regionale eiwitbronnen (soja, gras- en grasklavereiwit).