Nieuws

Druk maken over banden en bandendruk

Gepubliceerd op
21 november 2012

Behoud van goede bodemkwaliteit begint bij voorkomen van verdichting. “Je zou eigenlijk eerst goede banden moeten kopen en dan pas de machine”, legt Sjon de Leeuw van PPP-Agro voor aan de deelnemers van het netwerk Goed bodembeheer op veen boert beter."

Als je dan goede banden hebt moet je de kwaliteiten van deze banden ook gebruiken”, vertelde De Leeuw. Een simpele maar goede bandenspanningsmeter is hiervoor een vereiste.

Voor de bijeenkomst hebben de deelnemers van het netwerk de gewichten, banden en -druk van hun tractor en mesttank opgegeven. Sjon de Leeuw heeft voor de deelnemers gekeken wie met de goede bandenspanning reed en wie nog wel een beetje minder kon. Twee van de negen deelnemers konden nog met hun bandenspanning naar beneden (zie tabel). Verschillen tussen deelnemers konden ook gedeeltelijk vertaald worden naar indringingsweerstand van de bodem op de bedrijven. Bewust omgaan met lage bandenspanning, en daarop ingericht zijn met onder andere een compressor, liet bij de gastheer van de bijeenkomst een mooie kruimelige bodem zien tot meer dan 30 cm zonder enige storende laag.

Bekijk de presentatie van Sjon de Leeuw.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Nick van Eekeren of inleider Sjon de Leeuw.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.