Nieuws

Drijfmest in de rij bij snijmaïs in opkomst

Gepubliceerd op
12 mei 2014

Het toepassen van drijfmest in de rij bij maïs wordt in de praktijk steeds vaker toegepast. De www.beslisboomsnijmais.nl heeft een praktische video laten maken met de voordelen van het toepassen van deze techniek. Hieruit blijkt dat met een gift van 35 kuub drijfmest in de rij per hectare dezelfde opbrengstresultaten te behalen zijn ten opzichte van een volvelds bemesting met 50 kuub per hectare.

Hans Verkerk van Cumela Nederland legt uit datveehouders geconfronteerd zijn met aangescherpte bemestingsnormen. ‘’Om toch een goed gewas te kunnen blijven telen, is het belangrijk, dat we de mest zo dicht mogelijk bij het zaad en de wortels van de plant neerleggen’’, zegt hij. Hiervoor zijn op dit moment drie technieken voor handen, namelijk het  zaaien en bemesten in een werkgang. ‘’Of er kan gekozen worden om te zaaien en te mesten met GPS in twee werkgangen. Ook is het mogelijk om een strook te frezen is in het gras en de maïs in deze strook te zaaien’’, geeft Verkerk aan.

Gelijke opbrengsten met minder mest

Loonbedrijf Eugelink past bij zijn klanten al sinds 2010 de techniek van het bemesten en zaaien van snijmaïs in één werkgang toe. Rene Eugelink legt uit door deze toepassing er met minder mest dezelfde opbrengstenresultaten te realiseren zijn. ‘’Bij een vollevelds bemesting is ongeveer 50 kuub mest per hectare nodig. Bij drijfmest in de rij geven we 35 kuub per hectare.  Het resultaat is een gelijke opbrengst van 40 ton snijmaïs per hectare’’, merkt Eugelink op. De machine heeft een capaciteit van 20 hectare per dag. Het grote voordeel zit in het feit dat de mest dicht bij het zaad terecht komt en zorgt voor een vochtige bodem. “Het zaad kiemt dan sneller’’, concludeert Eugelink.

Video rijenbemesting in snijmaïs

De voordelen van deze techniek zijn te zien in de video op de site van www.snijmaïsbeslisboom.nl. Hier is ook een overzichtskaart te vinden met alle loonwerkers, die beschikken over deze techniek. De belangstelling is groot, afgelopen maand zijn er weer vier nieuwe loonwerkers toegevoegd. In totaal staan er nu 21 deelnemers op de kaart.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan