Nieuws

Doorgronden van Ca/Mg-verhouding en C% in de bodem

Gepubliceerd op
6 mei 2013

Op veen wordt de grasopbrengst (bij 0 kg N per ha) voorspelt door de Ca/Mg-verhouding in de bodem en het C% van de organische stof.

In het netwerk Goed bodembeheer op veengrond proberen we deze relaties verder te doorgronden. We proberen antwoord te krijgen op de vragen: Is er een oorzakelijk verband en hoe zou je hierop als veehouder kunnen sturen?

Wat betreft C% kijken we naar de invloed van toemaak gebruikt in het verleden. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om hierop te sturen door het gebruik van verschillende soorten organische mesten maar ook het gebruik en effect van GFT-compost en zaagsel. Wat betreft Ca/Mg verhouding is er mogelijk een relatie met bodemstructuur en kijken we naar het effect van kalkmeststoffen in het heden en verleden op de Ca/Mg-verhouding en de grasopbrengst. Heeft u specifieke kennis of ervaring? Laat het ons weten.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.

Meer informatie