Nieuws

Doe de Farmwalk door de maïs en bespaar op herbiciden

Gepubliceerd op
8 juni 2015


Het is belangrijk om onkruid in maïs tijdig en effectief te bestrijden. Inventariseer de onkruidsoorten en grootte tijdens een Farmwalk door de maïs. Pas middelenkeuze en dosering hierop aan, zodat het grondwater zo min mogelijk wordt belast door het uitspoelen van de middelen.

De sleutel naar een effectieve bespuiting van onkruiden in maïs is de keuze en dosering van de middelen. Deze moeten goed af gestemd zijn op de onkruiden in het perceel en het tijdstip van spuiten. Voor de bestrijding van onkruiden in een vroeg groeistadium zijn lagere doseringen nodig dan voor de bestrijding van oudere onkruiden.

Tijdig onkruiden in maïs inventariseren

Door onkruiden zo vroeg mogelijk te bestrijden kan bespaard worden op middelengebruik. Bovendien levert het ook minder concurrentie van het onkruid met de maïs op waardoor de maïs een betere start kent. Een Farmwalk door de maïs mag niet ontbreken. Tijdens deze walk door het perceel het belangrijk de onkruidsoorten en grootte te inventariseren op het perceel. Op basis hiervan kan een juiste middelenkeuze en dosering bepaald worden.