Nieuws

Directe verbinding tussen boer en burger, wie doet mee?

Gepubliceerd op
23 augustus 2013

Meat Your Own (initiatief van het Innovatienetwerk) wil bijdragen aan een eerlijke veehouderij. Daarom zet dit initiatief in op een directe verbinding tussen boer en burger en staat transparantie hoog in het vaandel. Om dit te bereiken, werken wij samen met boeren aan innovatieve oplossingen op het gebied van verkoop, logistiek, marketing en financiering.

Enquête oproep

Meat Your Own nodigt ondernemers uit om via het invullen van een enquête aan te geven of- en hoe zij van plan zijn te werken aan transparantie en ketenverkorting en welke knelpunten zij daarbij signaleren. De vragenlijst is te vinden via de volgende link naar de enquête. Wij vragen voor het onderzoek 10 minuten van uw tijd.

Als deelnemer geeft u ons inzicht in de kansen die er liggen voor een eerlijke veehouderij. Daarom presenteren wij u later dit jaar graag de resultaten van ons onderzoek op onze website.  Daarnaast verloten wij onder de deelnemers drie exemplaren van de dvd 'Leve Boerenliefde'.

meatyourown.jpg

Internetplatform

Meat Your Own ontwikkelt een internetplatform waar boeren hun bedrijf via een profielpagina aan de consument kunnen voorstellen. De informatie op deze pagina’s biedt de consument een goed inzicht in de meerwaarde van uw vlees. Transparantie staat zo niet alleen voor een betere relatie tussen boer en consument, maar ook voor het realiseren van een eerlijke prijs.

Wij hopen u te ontmoeten op onze gezamenlijke weg naar een eerlijke veehouderij!

Meer informatie: rolien.willmes@gmail.com