Nieuws

De werking van Humest

Gepubliceerd op
14 november 2013

Twee deelnemers van het praktijknetwerk 'Humest' hebben op hun bedrijf een praktijkproef aangelegd om de (na)werking van Humest beter in beeld te krijgen. De overwegend organisch gebonden mineralen werken duidelijk anders dan in drijfmest.

Met de komst van vrijloopstallen is er ook een nieuwe mestsoort gekomen, Humest genaamd. Humest is dierlijke mest vermengd met compost of andere gecomposteerde producten zoals houtsnippers.  Deze natuurlijk gedroogde mest heeft een droge stof percentage van 50 tot 70 %. Dat scheelt in het transport en het stinkt niet.

De mineralen (waaronder stikstof) zitten grotendeels organisch gebonden. Enerzijds zorgt dit ervoor dat de ammoniak emissie bij uitrijden minimaal is, anderzijds komen  de mineralen langzamer vrij dan uit drijfmest.

Twee deelnemers van het praktijknetwerk Humest hebben een praktijkproef aangelegd om meer te weten te komen over de nawerking van onder anderen stikstof en fosfaat.  Afgelopen bijeenkomst hebben de deelnemers uit het netwerk de praktijkproef bekeken. De volledige dierlijke mestgift geven in de vorm van Humest (aangevuld met kunstmest) kost opbrengst. De organisch gebonden stikstof komt maar deels en later vrij. Een combinatie van drijfmest en Humest lijkt dan ook voor de hand te liggen.  Binnenkort hopen we u meer te melden over de nawerking van Humest.