Nieuws

De eerste pijnscorekaart en pijnpreventietabel uitgereikt

Gepubliceerd op
28 maart 2013

Het proefbedrijf voor duurzame melkveehouderij, De Marke, heeft de laatste jaren te maken met de combinatie van snel verteerbare mais en langzaam verteerbaar gras in het rantsoen. De combinatie van deze twee lijkt niet altijd passend en roept vragen op over de betekenis voor de praktijk.

Waar en wanneer doet dit verschijnsel zich voor? Wat zijn de oorzaken? Is er een trend? Hoe kun je er bij het voeren mee omgaan? Tijdens een themadag in mei gebruiken we de informatie om samen met deskundigen stil te staan bij de vraag of we hier met een (toekomstig) praktijkprobleem te maken hebben.

De Marke besteedt al jaren veel aandacht aan het ruwvoer en in het bijzonder de kwaliteit. De analyses geven aan dat we te maken hebben met relatief snel verteerbare maïs en langzaam verteerbaar gras. Snel verteerbare maïs kan heel wenselijk zijn, net als langzaam verteerbaar gras. Maar de vraag is of de combinatie van deze twee passend is. Dit roept vragen op. Bijvoorbeeld ‘Waar en wanneer doet dit verschijnsel zich voor?’ ‘Wat zijn de oorzaken?’ ‘Is er een trend?’ ‘Hoe kun je er bij het voeren mee omgaan?’ Op De Marke is de laatste vijf jaar informatie verzameld over dit onderwerp. Tijdens een themadag willen we samen met deskundigen uit het veld stilstaan bij de vraag of we hier met een (toekomstig) praktijkprobleem te maken hebben. We hebben deze deskundigen benaderd vanwege hun specifieke kennis. De bijeenkomst vindt begin mei plaats en de organisatie is in handen van Léon Šebek en Koos Verloop.

Meer informatie bij Koos Verloop en Leon Sebek