Nieuws

De bodem is de maag van onze gewassen

Gepubliceerd op
27 juni 2014

In de zoektocht naar de meerwaarde van humest, de mest uit vrijloopstallen, heeft het praktijknetwerk 'Humest', samen met René Jochems van Groeibalans, gekeken naar de biologische samenstelling van Humest.

Door de steeds lager wordende gebruiksnormen vertonen steeds meer gronden een verminderde natuurlijke weerstand. Deze verminderde natuurlijke weerstand uit zich in structuurbederf, stress, verhoogde ziektedruk en/of verminderde groei. De bodem is geen substraatteelt waarbij alleen water en voedingselementen worden verstrekt. De bodem zit vol micro-organismen die de bodem een natuurlijke weerstand geven. Deze micro-organismen worden gevoed met de organische stof in de bodem. Ook organische stof zorgt op zijn beurt voor o.a. het vasthouden van vocht en mineralen, betere structuur, etc. Voldoende aanvoer van organische stof is daarom ook noodzakelijk om de afbraak door micro-organismen op te vangen.

Bioscan van bodems vrijloopstallen

Van verschillende bodems van vrijloopstallen is een bioscan gemaakt. Een bioscan geeft inzicht in de hoeveelheid aanwezige micro-organismen en welke soorten aanwezig zijn. Dit kunnen zuurstofrijke organismen zijn, maar ook zuurstofarme organismen. Zo bevat gerijpte vaste mest veel micro-organismen, dit in tegenstelling tot de (zuurstofarme) drijfmest. Geen van de onderzochte humest monsters bevatte zuurstofarme micro-organismen. De humest die het langst in de stal was 'gerijpt' bevatte de meeste micro-organismen en een goede spreiding over de verschillende soorten (bacteriƫn, schimmels, protazoa, etc).

Bodem is de maag van onze gewassen
Bodem is de maag van onze gewassen

Organische stof en micro-organismen

Het luchtig houden van de stalbodem door het te bewerken, bevordert de ontwikkeling van zuurstofrijke micro-organismen. Het narijpen van Humest op een hoop zorgt voor meer micro-organismen en een lagere C/N-verhouding. Naast een grote hoeveelheid organische stof kan Humest de bodem ook voorzien van een voldoende gevarieerd aanbod micro-organismen.