Nieuws

De Marke start bioraffinage van rundermest

Gepubliceerd op
16 augustus 2012

Op melkveeproefbedrijf KTC De Marke van Wageningen UR Livestock Research is een nieuwe bioraffinage-installatie in bedrijf genomen.

Met behulp van een hydrolysetank verkleint deze nieuwe installatie eerst de organische stof in de mest, waarna deze in de vervolgstap wordt vergist. Dit verbeterde proces zorgt voor een hogere biogasproductie en een betere ontsluiting van de beschikbare mineralen in de mest. Door een gezamenlijke investering van het Interreg IVb-project DAIRYMAN en Fermtech Systems BV kan De Marke nu onderzoek doen naar het functioneren van deze installatie in de praktijk. Tijdens een open dag op 30 augustus kan iedereen het systeem komen bekijken.