Nieuws

Cijfers op tafel bij analyse ‘Goed bodembeheer op Veen’

Gepubliceerd op
12 juni 2012

Eind mei analyseerden de deelnemers van het netwerk Goed bodembeheer op veen boert Beteralle bestaande cijfers van de beschikbare bodemanalyses, kuilanalyses en de kringloopwijzer. Om echt een stap te maken met ons bodembeheer op veengrond moeten we veel integraler (vanuit alle invalshoeken tegelijk) kijken.

Alle informatie gebruiken die er is op papier, dan kijken in het veld, dan ontstaat pas een analyse van Goed Bodembeheer. Op veengrond blijkt bijvoorbeeld de waarde van NLV veel minder bruikbaar dan op zand en klei. Aan de andere kant geeft de mineralensamenstelling van de kuilen ook inzicht in de bemestingstoestand van de bodem. Onze volgende stap is het bodemleven verder te doorgronden. Daarna gaan we kijken hoe we het bodembeheer op het eigen bedrijf kunnen stimuleren en welke maatregelen we dan het beste kunnen nemen.

Klik hier voor de presentatie rondom deze netwerkbijeenkomst.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.