Netwerk

Boer & Zorg

De zorgboerderij is inmiddels een aardig ingeburgerd fenomeen. Nederland telt in totaal meer dan 1000 zorgboerderijen waar ruim 15.000 cliënten een plezierige dagbesteding of andere vorm van zorg ontvangen.

Ondanks dat de zorgboerderij bij veel mensen bekend is bleek uit gesprekken met zorgboeren en –boerinnen dat zij toch nog regelmatig een kloof ervaren met andere projecten in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld het gebruik van termen of woorden die in de zorgwereld veel gebruikt worden. In de zorg wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘empowerment’ terwijl de zorgboer aangeeft uit te gaan van de mogelijkheden van een cliënt. Daarnaast komen zorgprofessionals in hun werkpraktijk problemen tegen die ook de zorgboer ervaart in het begeleiden van zijn deelnemers.

Aanpak

Het praktijknetwerk Boer & Zorg is daarom opgezet om zorgboeren, -boerinnen en zorgprofessionals met elkaar in gesprek te laten komen door middel van intervisie. Door samen casussen te bespreken denken we dat de intervisiedeelnemers hun ervaringen kunnen delen en daardoor meer inzicht krijgen in elkaars werk.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.