Nieuws

Bioraffinage KTC De Marke houdt aandacht buitenlandse bezoek vast

Gepubliceerd op
10 juli 2012

In het kader van een expertuitwisseling bezochten onderzoekers van de Franse Dairyman-partners KTC De Marke.

Gespreksonderwerpen waren het Nederlandse praktijkonderzoek gericht op duurzame melkveehouderij en hoe Nederland invulling geeft aan de EU-milieurichtlijnen. Tijdens de excursie op het bedrijf trok het nieuwe mestraffinage systeem in aanbouw van Fermtech BV veel aandacht. 

En dat terwijl de gastheren Léon Šebek en Koos Verloop vooral hadden gerekend op interesse voor de veestapel, gewasteelt en enkele demonstratieproeven. Die aandacht was er ook, maar voortdurend dreven de blikken af naar de bedrijvigheid rond die silo en de mestvergistings- en raffinage-installatie. Het systeem was op het moment van het bezoek nog niet in werking. Dat gebeurt binnenkort. Tegen die tijd kunt u daar meer over lezen. Medio september verwachten we de eerste testresultaten.

Voor de Franse bezoekers aanleiding om dan nog eens terug te komen om kennis te maken met het werkingsprincipe en de ervaringen.