Nieuws

Bijna 5 cent meer inkomen in 2011

Gepubliceerd op
24 december 2012

Koeien & Kansen-bedrijven hadden in 2011 gemiddeld ca. 5 cent meer marge per kg melk dan in 2010. Daarbij bleven de kosten op een gelijk. De ‘winst’ komt puur van de hogere melkprijs. Dit bleek tijdens de workshop ‘economie & strategie’.

Nieuws261.jpg

Begeleider Klaas de Jong van PPP-Agro Advies liet zien dat de structuur van de bedrijven van 2010 naar 2011 nauwelijks veranderde. De Koeien & Kansen-bedrijven presteren duidelijk beter dan het gemiddelde van zo’n 100 melkveebedrijven waarvan PPP Agro Advies een bedrijfseconomische boekhouding bijhoudt. Bij die groep steeg de kostprijs van de melk zelfs met 2,1 cent, terwijl die, ondanks de hogere voerprijzen, bij de Koeien & Kansen-bedrijven gelijk bleef. Een goede prestatie dus.

De Koeien & Kansen-boeren hebben met elkaar gediscussieerd over hun economische resultaten van 2011, met als doel om te leren voor de nabije toekomst. De cijfers wezen uit dat de veehouders in 2011 gemiddeld goed gedraaid hebben. Maar de variatie is groot. Een aantal bedrijven verdiende zo goed in 2011 dat ze flink afgelost hebben. Weer anderen hadden heel wat meer moeite om een voldoende hoog inkomen te halen. Opvallend waren de enorme verschillen in kasstroom en liquiditeit tussen de bedrijven. Verder weten de veehouders dat in 2015 de afschrijving voor het quotum verdwijnt, met het gevolg dat door wegvallende afschrijvingen op melkquotum de belaste winst en dat daarmee de fiscale druk toeneemt. De veehouders denken al bewust na over strategieën, om dan extra en onverwachte kosten te voorkomen. Bijvoorbeeld door een investering juist uit te stellen.

In de workshop hebben de veehouders met elkaar de sterke en zwakke punten van de bedrijfsvoering besproken, samen met de plannen voor de komende tijd. Bij het gros bleek het vizier niet (meer) gericht op flinke groei. Consolideren en geld verdienen kwam voorop. Een aantal jonge veehouders heeft echt nog wel groeiplannen. Die bedrijven willen binnen een aantal jaren naar 150 à 200 koeien groeien.

De ambitie om te groeien was ook een mooie ‘brug’ naar het onderwerp ‘groeien met rendement’. Met Jelle Zijlstra, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research, discussieerde de groep over ‘hoe kunnen we nu met rendement groeien?’. Cruciaal hierbij bleken persoonskenmerken als ‘harde werker, hoog melk/VAK’, ‘liever werk zelf doen bij groei dan uitbesteden’, ‘liever geen personeel’, ‘beperkt gebruik van adviseurs’, ‘minder behoefte aan externe info’, ‘minder zelfreflectie’ en ‘veel focus op economie en arbeidsefficiëntie’. Een aantal veehouders bedacht dat ze waarschijnlijk bij de groep ‘minder succesvolle groeier’ horen, maar dat de persoonskenmerken van de groep ‘meest succesvolle groeiers’ hen ook niet past.