Project

Bevorderen afbraak mestflatten

Onderzoek naar variatie tussen percelen

Een koe produceert 8-10 mestflatten per dag. Afhankelijk van het beweidingssysteem komen deze in de zomer voor een groot deel in de weide terecht. Een snelle afbraak is dan gewenst. Een snelle vertering geeft:

  • Een snellere recycling van nutriënten en daarmee een betere nutriëntenbenutting
  • Meer grasgroei (onder een flat groeit geen gras)
  • Sneller herstel van de grasmat
  • Minder schijtbossen en noodzaak voor slepen en/of bloten

Het is bekend dat de afbraak van de mestflatten afhankelijk is van rantsoen en grondsoort. Er zijn echter ook praktijkwaarnemingen dat er sterke variatie tussen percelen op één bedrijf kan optreden. Dit laatste is een goed aangrijpingspunt om het mechanisme achter een snelle afbraak bloot te leggen en dit om te zetten in praktische maatregelen voor het benutten van voordelen van een versnelde afbraak. Hiervoor worden op verschillende percelen op zand en veen kunstmatige mestflatten gemaakt om de afbraak te volgen. De snelheid van afbraak van mestflatten wordt gemonitord en aantal bovengrondse en ondergrondse fauna wordt gemonitord.

Doel van het onderzoek

Praktische maatregelen ontwikkelen om de afbraak van mestflatten te verbeteren

 Verwacht resultaat:

  • Beschrijving van mechanismen en achtergronden
  • Maatregelset met praktische tips en economische afweging

Nieuws

Producten

(Nog) geen producten