Nieuws

Bereken zelf de optimale tussenkalftijd!

Gepubliceerd op
20 maart 2012

De leerstoelgroep Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit heeft samen met het netwerk Duurmelken twee rekenmodellen ontwikkeld met betrekking tot de tussenkalftijd. Deze staan nu online!

Met het model Optimale beslissing tochtige koe kunt u bepalen of u een tochtige koe moet insemineren, of dat u beter nog (minimaal) 3 weken kunt wachten. Dit bepaalt het model aan de hand van een aantal bedrijfskengetallen (o.a. gemiddelde melkproductie, kans op afkalfproblemen, tochtdetectie) en koespecifieke kengetallen (o.a. dagen na afkalven, lactatienummer, voorspelde 305 dagen productie).

Het model Kosten verlengde tkt berekent de kosten op bedrijfsniveau van een verlengde tussenkalftijd ten opzichte van 365 dagen. Ook kunt u berekenen wat het u oplevert als u de tussenkalftijd verkort tot een door u gewenst niveau. U kunt uw bedrijf op twee manieren doorrekenen: op een snelle, eenvoudige manier aan de hand van een aantal bedrijfskengetallen, of op een meer nauwkeurige manier waarbij voor iedere koe afzonderlijk de tussenkalftijd, melkproductie, lactatienummer en persistentie worden ingevuld.