Nieuws

Bemesting goed plannen op biologische bedrijven

Gepubliceerd op
14 oktober 2013

Op gangbare melkveebedrijven is de benutting van de mest het hoogst als de mest voor de eerste drie sneden aangewend wordt. Op biologische bedrijven lijkt het anders te werken. Het biologisch K&K-bedrijf Sikkenga - Bleker bemest nog voor de laatste snede op kleigrond. Er groeit anders weinig tot geen gras meer, is de ervaring van de ondernemer.

Binnen het project Koeien en Kansen werken de deelnemers al jaren aan een goede benutting van drijfmest gedurende het groeiseizoen. En daaruit blijkt dat een groot deel van de mest  voor de eerste drie sneden aangewend moet worden. Voor de meeste gangbare bedrijven is dat een goed advies. De nawerking van deze mest in combinatie met de laatste, vaak kleine, kunstmestgift houdt het gras in september nog wel een beetje aan de groei en zeker wel op “kleur”. Dit in tegenstelling tot de biologische bedrijven.

Laatste snede toch bemesten

Het biologische bedrijf van de maatschap Sikkenga – Bleker is van mening dat het wenselijk is zijn laatste snede te bemesten. Als zij dan geen mest toedienen, vindt er geen of nauwelijks groeien meer plaats op hun kleigrond.  Voor bio-bedrijven is het dus erg belangrijk om een goede verdeling van de aanwezige organische mest over het hele groeiseizoen te maken. Daarbij is het goed om mest over te houden voor het einde van het groeiseizoen. De nawerking lijkt op deze gronden van deze bedrijven minder dan op de gangbare bedrijven. Het gewas probeert alle schaars voorkomende meststoffen zoveel mogelijk te benutten en te gebruiken. De stikstoflevering uit de bodem is ook op biologische bedrijven wel aanwezig, maar wordt ook direct door het gewas opgenomen, omdat er geen andere makkelijk beschikbare nutriënten aanwezig zijn.

Goede planning

Door een goede planning en verdeling van de beschikbare mest, lukt het dit bedrijf om tot half oktober te kunnen blijven maaien voor zomerstalvoedering. En daarmee komt er dan een einde aan een lang biologisch stalvoeder-seizoen van bijna 25 weken. Een prima resultaat, zodat het bedrijf weer veel goedkoop biologisch eiwit kan benutten.