Nieuws

Bedrijfshandleiding zorgt voor rust, arbeidsplezier en een “ontspannen vakantie”

Gepubliceerd op
26 juni 2013

In het praktijknetwerk Preventief Risicobeheer Arbeid is onderzocht hoe arbeidsefficiency kan verbeteren en hoe de risico’s verlaagd kunnen worden. De deelnemers zijn aan de slag gegaan om uren te registreren, een risicoscan in te vullen, stappen te tellen, looplijnen in beeld te krijgen en protocollen op te stellen.

Tot slot zijn een aantal conclusies getrokken:

 1. Er bestaan grote verschillen in tijdbesteding (uren/koe/jaar of uren /1.000 kg melk / jaar) tussen (vergelijkbare) melkveebedrijven.
 2. De grote verschillen geven ook veel mogelijkheden voor verbetering. Inzicht in werktijden door meer bedrijfsgegevens te registreren en te vergelijken leidt tot betrouwbaarder normen voor werktijden.
 3. Het registreren van tijd, het lopen met een stappenteller of een GPS meetinstrument leidt direct tot meer bewust zijn over wat je doet en tot verbetering.
 4. Het bespreken van kengetallen in de groep geeft veel inzicht.
 5. Het bij elkaar op de bedrijven kijken en bespreken van elkaars werkwijze en aanpak levert direct handvatten op om zelf verbeteringen toe te passen.
 6. Het gebruik van protocollen leidt tot tijdwinst en kwalitatief beter werk. Dit geldt nog sterker wanneer er wordt gewerkt met vreemde arbeid op het bedrijf.
 7. Het werkplezier onder melkveehouders is hoog. Vooral het werk in combinatie met de grond wordt hoog gewaardeerd.
 8. Ondernemers met vreemde arbeid op het bedrijf hebben behoefte aan een handboek of handleiding, waarin alle belangrijke gegevens van het bedrijf en een omschrijving van de taken staan omschreven.

Met de ervaringen, conclusies en aanbevelingen vanuit het praktijknetwerk is PPP-Agro Advies aan de slag om een Handleiding Veehouderij te ontwikkelen. In de handleiding staan alle belangrijke informatie van het bedrijf en de ondernemers.

De handleiding bestaat uit 5 hoofdstukken, n.l.

 1. Belangrijke informatie, zoals contacten en telefoonnummers
 2. Algemene gegevens, zoals persoonlijke gegevens ondernemers en werknemers, de algemene gegevens van het bedrijf (gebouwen, grond, ligging, etc…), plattegronden, foto’s etc…..  
 3. Veiligheidsvoorschriften
 4. Arbeidsorganisatie en mechanisatie, zoals dag-, week-, en of jaarplanning
 5. Protocollen

Wanneer de ondernemer “uitvalt” of er is een calamiteit, levert de handleiding de belangrijkste antwoorden en of aanwijzingen hoe te handelen en wat te doen.

Voor de medewerker, de stagiair en of de vervanger geeft de handleiding veel informatie, zodat de werkzaamheden op het bedrijf vlot kunnen doorgaan en de boer niet telkens weer opnieuw alles moet uitleggen en voordoen.

Hoewel het praktijknetwerk is afgerond zijn de deelnemers met de bedrijfshandleiding aan de slag gegaan. Een van de deelnemers geeft aan erg blij te zijn met de handleiding. Zowel de medewerker als stagiaires pakken, als er vragen zijn, nu eerst de handleiding, zodat er tijd bespaard wordt op inwerken en uitleg en het werk goed wordt uitgevoerd. Het geeft vooral meer rust en tijdwinst, ‘Wij gaan dit jaar, sinds lange tijd, ontspannen op vakantie’, aldus de deelnemer.

Meer nieuws