Nieuws

Animo om te hooien groeit

Gepubliceerd op
22 augustus 2013

Het PraktijkNetwerk ‘Heerlijk Helder Hooi’ had het niet beter kunnen treffen. De zomer van 2013 gaat als één van de warmste de geschiedenisboeken in. En dat kwam prima uit voor de melkveehouders die hun best doen om zoveel mogelijk hooi te maken.

Tegenvaller was de opbrengst per ha. Dat kwam vooral door het koude voorjaar, waardoor het gras er nogal dun opstond. Maar het weer was daarentegen grandioos.  In het praktijknetwerk hebben de 14 deelnemers er alles aan gedaan om zoveel mogelijk te hooien. In totaal hebben ze 559 ha grasland, waarvan 100 ha natuurland, en 855 melkkoeien.

Gemiddeld per bedrijf dus 40 ha grasland, waarvan 7 ha natuurland en 61 melkkoeien.

De hooiresultaten van deze  zomer tot half augustus:

  • In totaal is door de 14 deelnemers 146 ha gehooid.
  • Dit is 24% van de totale oppervlakte op het bedrijf.
  • De spreiding van het percentage gehooide oppervlak is van 0 tot 63%
  • De opbrengst is zowel in ronde balen al dan niet met plastic folie, vierkante balen met en zonder plastic folie en kleine baaltjes.
  • De gemiddelde opbrengst aan hooi per bedrijf is 30 ton wat overeen komt met ongeveer 26 ton droge stof.
  • De kwaliteit van het hooi is uitzonderlijk goed en vooral ook smakelijk.
  • Vergeleken met vorig jaar valt de opbrengst per ha tegen, omdat er duidelijk minder gras stond, vanwege het koude voorjaar.De meeste ronde balen gingen in het plastic folie om ze te kunnen bergen op het erf, niet vanwege het ds%.
  • Goed hooiweer betekent dit jaar ook droogte.  Daardoor houdt de (her)groei flink tegen, zodat menige baal inmiddels al weer is opgevoerd!
  • Alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat ze dit jaar nog flink wat tonnen hooi gaan winnen.
We gaan het meemaken ….

Een foto-impressie van het hooien: grote balen, kleine baaltjes, mechanisatie en handwerk, stress en gezelligheid. In de hooibouw komen we het allemaal nog tegen.


Voor meer informatie: netwerkbegeleider Teus Verhoeff (t.verhoeff@ppp-agro.nl)