Nieuws

Anders laden bespaart brandstof

Gepubliceerd op
22 februari 2013

Voeren is een dorstige bezigheid, zo ondervonden de deelnemers van het netwerk Het nieuwe rijden in de melkveehouderij. Mengen tijdens het laden blijkt niet altijd nodig en kan duidelijk brandstof besparen.

De meeste veehouders zijn gewend om de voermengwagen te laten mengen tijdens het laadproces. Gemiddeld draaien de wagens bij de netwerkdeelnemers ruim 1 uur per dag. Het laden neemt gemiddeld 55% van de tijd voor zijn rekening. Met deze gegevens hebben de deelnemers gekeken of het laden niet anders kan. Wat is het effect als we eerst al het voer laden en daarna de voermengwagens laten mengen?

Binnen dit onderzoek kwam een verschil naar voren tussen horizontale en verticale mengwagens. Bij de horizontale mengers gaf het geen effect in tijd en brandstofbehoefte. Het voer moet volledig gemengd worden en daarvoor heeft het mengen evenveel tijd nodig als het laden om het tussen en onder de vijzels door te krijgen. Daarnaast lopen deze wagens het risico om volledig 'over te koken' omdat het voer zo ver opgestuwd wordt dat het over de rand valt.

Verticale mengwagens kunnen hier duidelijk wel voordeel halen. Het mengen gaat aanmerkelijk sneller door het uit te voeren na laden en gaf in enkele dagen al een besparing van 6% brandstof. Bij het omdraaien van de laadvolgorde, dus eerst gras, daarna mais en bijproducten kan de besparing nog groter worden. Voorwaarde is wel dat de mengwagen groot genoeg is en de trekker over voldoende vermogen beschikt. Is er ruimte in de wagen dan mengt deze heel snel de producten. In 5 minuten is er een goed mengsel te maken. Per minuut moet de trekker wel meer vermogen leveren, maar uiteindelijk geeft dit wel een besparing.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Sjon de Leeuw

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.