Nieuws

Afsluiting met vier jaar cijfers Duurzaam Voeren

Gepubliceerd op
26 maart 2013

De grote winst van vier jaar deelname in het netwerk Eigen eiwit eerst, duurzaam koeien voeren' zit in de bewustwording.

"Met goede cijfers en inzicht waar je staat, begint het nu eigenlijk pas echt", aldus een van de deelnemers van het netwerk. De deelnemers van het netwerk nemen namelijk pas twee jaar echt maatregelen, met veel lange termijn effecten. Het groepsoverzicht met kengetallen is nuttig, het is een mooi compact overzicht geworden waar alle benodigde cijfers voor duurzaam voeren opstaan. Omdat bedrijven zo verschillend zijn in opzet en strategie zijn groepsoverzichten minder bruikbaar om voortuitgang te tonen. De individuele overzichten laten voor de deelnemers gelukkig wel heel goed zien waar de vorderingen wel/niet zitten: bijvoorbeeld krachtvoerverbruik verlagen, meer ruwvoer van het eigen land halen of meer vers weidegras benutten door stripgrazen.

Meer informatie bij netwerkbegeleiders: Bert Philipsen of Bart van der Hoog

Praktijknetwerk 'Eigen Eiwit Eerst' is een samenwerkingsverband met CONO Kaasmakers en maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in West-Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.