Nieuws

Aanmelden netwerken Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Gepubliceerd op
12 maart 2012

Via verschillende maatregelen is op bedrijfs- en gebiedsniveau reductie van ammoniakemissie te realiseren. Proeftuin Natura 2000 Overijssel start dit voorjaar met de begeleiding van netwerken. Het zijn macro-netwerken die een specifieke maatregel willen (door)ontwikkelen of micro-netwerken die de toepassing op eigen bedrijf willen verkennen.

Een netwerk van Proeftuin Natura 2000 Overijssel is praktisch en vertaalt ideeën en maatregelen voor ammoniakreductie naar de boerenpraktijk. Voor Overijsselse veehouders die willen werken aan ammoniakemissie of –depositie zijn de netwerken een effectieve manier om samen met collega’s, en met inbreng van experts, kennis te verzamelen en vervolgens te vertalen naar het eigen bedrijf. Een netwerk gaat aan de slag rond een thema (bijvoorbeeld mestaanwending), maatregel (bijvoorbeeld kelderluchtafzuiging of rantsoenaanpassing), specifiek Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld over werken met landschapselementen) of onderzoek (haalbaarheidsonderzoek of experiment).

Voor meer informatie over de netwerken en het aanmelden van uw netwerk: www.proeftuinnatura2000.nl/netwerken.