Nieuws

2011: nog nooit was groei in melkproductie zo hoog

Gepubliceerd op
15 juni 2012

De melkproductie is wereldwijd in 2011 met 3,2% gegroeid tov 2010.

Dit betekent dat 22.6 miljoen ton melk extra is geproduceerd. Voor het begrip: dit is meer dan de jaarlijkse melkproductie van Nieuw Zeeland. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren de hoge melkprijs en goede weersomstandigheden. India, de totale EU, de VS en Nieuw Zeeland lieten de grootste groei zien. Dit zijn resultaten van het onlangs gehouden IFCN-Dairy congres in Kiel (Du). In bijgaande notitie zijn de voorlopige resultaten van het congres samengevat. Bovendien is een overzichtskaart (World dairy map) gemaakt met informatie over melkproductie regio’s, kostprijzen, bedrijfsomvang en het overzicht van tekorten en overschot aan melk.

De melkprijs was hoog in 2011, maar ook de (voer)kosten stegen mondiaal in 2011. In landen als China, India en Brazilie zijn de kosten ook flink gestegen door stijgende lonen. Het bedrijfsinkomen was gunstig in 2011.

In 2011 schatten de deskundigen in het netwerk een mondiale groei van 22,5 miljoen ton in. Dicht bij de werkelijkheid, die 22,6 miljoen ton was. Gebaseerd op een melkprijs van 40$ en huidige voerprijzen, wordt een mondiale groei verwacht van 20 – 22 miljoen ton in 2012 en 2013. Nieuw Zeeland verwacht overigens nauwelijks groei tov 2011, vanwege een dalende melkprijs en ‘normale’ weersomstandigheden (die in 2011 wel erg goed waren).

Ruim 85 landen zijn verbonden met het International Farm Comparison Network (IFCN, www.ifcnnetwork.org). Kennis over melkproductie, bedrijfssystemen, kosten en melkprijzen worden met elkaar gedeeld. Dit helpt om de melkproductie wereldwijd beter te begrijpen. Gebleken is dat een aantal landen de melkproductie flink willen verhogen. Dit geldt voor China, India, Ierland, maar ook voor een land als Marokko. Dit wordt ook door de overheden gestimuleerd. China zal niet aan de vraag kunnen voldoen en ook India zal moeite hebben om de vraag bij te houden. Ierland heeft de ambitie om vleesvee te vervangen door melkvee en 50% te groeien. De Ierse onderzoekers voorspellen dat het bij 40% groei zal blijven steken.

Gebleken is verder dat er verschuivingen hebben plaatgevonden in de top 21 lijst van melkverwerkers (gebaseerd op melkinname). Fonterra blijft de grootste, gevolgd door Dairy Farmers of America en Nestle. Lactalis (incl. Parmalat) is opgeklommen naar de 4e plaats, Dean Foods blijft 5e en Arla Foods (incl. MUH) bezet de 6e plek. Royal FrieslandCampina is twee plaatsen gezakt naar de 7e plaats op de lijst met grootste melkverwerkers.