Well-Fair Eggs

Project

Well-Fair Eggs

Een integraal duurzaam houderijsysteem voor legkippen. Met een hoge standaard voor dierenwelzijn, gezonde dieren, het milieu en met een gezond economisch fundament.

Dus met gezonde dieren, een (nog) kleiner milieubeslag dan gangbaar, een bijdrage aan het landschap en een gezond economisch fundament.

Meer over Well-Fair Eggs...