Project

Het Nieuwe Veehouden

In Het nieuwe veehouden gaan veehouders (melkvee-, pluimvee- en varkenshouders) en hun adviseurs in kleine groepen en in relatief korte tijd op zoek naar manieren om op het eigen bedrijf in relatief korte tijd een slag te maken op duurzaamheidsgebied.

Ze zoeken daarbij gezamenlijk naar oplossingen die goed zijn voor de veehouder, zijn/haar dieren, de markt en de omgeving. En ze stellen plannen op hoe ze dit concreet gaan realiseren. Dit hoeven ze niet alleen te doen, ze worden begeleid door deskundigen uit verschillende disciplines, van binnen en buiten de veehouderij.

De deelnemende veehouders hebben allemaal de ambitie om op meerdere gebieden een stap vooruit te maken zonder ergens anders in te leveren. Centraal staat een veehouderij die gebaseerd is op ‘’én-én’’ in plaats van ‘’of-of’’.

De basisprincipes van “Het nieuwe veehouden”

Het bijzondere aan “Het nieuwe veehouden” is dat het gelooft in én/én. Alle bij “Het nieuwe veehouden’’ betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om; én bij te dragen aan natuur en landschap, én het dierenwelzijn te bevorderen, én economisch rendabel te opereren. Het één hoeft niet ten koste van het ander te gaan. En dat willen we bewijzen. Niet alleen in theorie maar ook in de praktijk.

Rapport 'Het nieuwe veehouden: Ontwerpateliers'