Voeding en gezondheid melkvee

Nieuws

Voeding en gezondheid melkvee: meer dan een rantsoenberekening

Gepubliceerd op
27 oktober 2015

Bijna 200 deelnemers bezochten het 9e Internationale Symposium Melkveevoeding, georganiseerd door het Centrum Diervoeding, dit jaar in samenwerking met Balchem Corporation, Diamond V, Cargill Animal Nutrition en Wageningen Institute of Animal Sciences. Zeven sprekers uit binnen- en buitenland belichtten de verschillende aspecten van de relatie tussen het rantsoen en de gezondheid van de koe. Conclusie: er zit meer achter gezonde voeding dan alleen een rantsoenberekening.

Als eerste spreker besprak Dr. Ariëtte van Knegsel (Wageningen UR) de laatste resultaten van haar onderzoeksprogramma’s gericht op de optimalisatie van de droogstandslengte. De rantsoensamenstelling in de lactatie heeft daar een belangrijk aandeel in; begin lactatie kunnen glucogene nutriënten de stofwisseling ondersteunen, en als de melkproductie verderop in de lactatie terugloopt moet vervetting voorkomen worden. De individuele verschillen tussen koeien in hun reactie op droogstandslengte en rantsoensamenstelling zijn groot en interessant om mee te nemen. Prof. Claire Wathes (Royal Veterinary College, University of London) vervolgde met nieuwe inzichten uit haar onderzoek naar de relatie tussen voeding, IGF1, groei en vruchtbaarheid. Een hoog IGF1 gehalte bij kalveren blijkt een lagere leeftijd bij afkalven te voorspellen; bij volwassen melkvee is het voorkómen van een te diepe negatieve energiebalans noodzakelijk voor een goede IGF1 spiegel en goede vruchtbaarheid. Dr. Barry Bradford (Kansas State University) sprak aansluitend over het belang van gebalanceerde voeding voor de immuunfunctie van de koe. Pens- of darmgezondheid, stofwisseling en afweer zijn dusdanig nauw met elkaar verweven, dat er bij gezondheidsproblemen geen ‘kip of ei’ is aan te wijzen: als er op één vlak iets uit balans is, raken de anderen ook verstoord.

Na de lunch gaf Dr. Georg Eller (HCS Herdenmanagement Consulting & Service) een beeld van pensproblemen in de praktijk. Pensverzuring is niet alleen maar een kwestie van vezels vs. zetmeel; rantsoenmanagement en veemanagement blijken minstens zo belangrijk te zijn. Kijk dan ook naar de koe en hele plaatje, in plaats van je blind te staren op een rantsoenberekening! Kasper Dieho (Wageningen UR) vervolgde met zijn recente werk naar de effecten van voeding op de pensflora, penspapillen, en de absorptie van vluchtige vetzuren in de eerste weken van de lactatie. Uit zijn experimenten blijkt dat pens en pensflora zich razendsnel kunnen aanpassen aan de veranderingen na afkalven; zolang een verse koe constant en voldoende blijft vreten, lijkt een hoog aandeel fermenteerbare organische stof in het rantsoen geen problemen te geven. Reuben Newsome (University of Nottingham) presenteerde de recente inzichten in de relatie tussen voeding en klauwgezondheid. Hoornafwijkingen zoals zoolzweren en witte-lijn-defecten zijn multifactorieel, maar blijken met name gerelateerd te zijn aan het verslappen van bindweefsel rond kalven en het verlies in lichaamsconditie (BCS): magere koeien hebben een dunner ‘vetkussen’ in de klauw om druk op te vangen. Dr. Trevor DeVries (University of Guelph) sloot de dag af met zijn analyse van de relatie tussen gedrag en gezondheid. Het nauwlettend volgen van het lig- en herkauwgedrag, met behulp van sensoren, kan helpen om vroeg risicodieren te detecteren. Goed kijken en op tijd ingrijpen door huisvesting en management aan te passen kan problemen als mastitis en ketose voorkomen!