Nieuws

Nieuwe versie Handboek Melkveehouderij online

Gepubliceerd op
11 december 2012

Het Handboek Melkveehouderij is geactualiseerd met nieuwe kennis, onder andere over graslandbemesting, onkruidbestrijding, rundveeverbetering en diergezondheid. Ook is informatie over schuimvorming op mest en groeien met rendement toegevoegd.

Het Handboek Melkveehouderij is een onmisbaar digitaal naslagwerk voor melkveehouders en hun adviseurs. Het boek is gebaseerd op de actuele kennis en recente onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen UR Livestock Research.

hb-melkveehouderij-500.jpg

Het digitale handboek is voor iedereen gratis toegankelijk via de website www.handboekmelkveehouderij.nl. De update en het beschikbaar stellen van dit handboek is financieel mogelijk gemaakt door het Productschap Zuivel.

Doorklikken via internet

In het digitale Handboek Melkveehouderij 2012 is belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar gebracht. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek direct naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden.