Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2015-2016 online

Nieuws

Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2015 - 2016 online

Gepubliceerd op
12 november 2015

Het Handboek Melkveehouderij is geactualiseerd met nieuwe kennis, onder andere over grasrassen, bemesting van grasland en snijmaïs, onkruidbestrijding, voederwaardeprijzen, rundveeverbetering en diergezondheid.

Het Handboek Melkveehouderij is een onmisbaar digitaal naslagwerk voor melkveehouders en hun adviseurs. Het boek is gebaseerd op kennis en onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen UR Livestock Research. Het digitale handboek is voor iedereen gratis toegankelijk via de website www.handboekmelkveehouderij.nl. De update en het beschikbaar stellen van dit handboek is financieel mogelijk gemaakt door ZuivelNL.

Doorklikken via internet

Voorblad Handboek Melkveehouderij 2015-16.jpg

In het digitale Handboek Melkveehouderij 2015/16 is belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar gebracht. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek direct naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden.

Gratis downloaden

U kunt het Handboek Melkveehouderij 2015/16 gratis downloaden.

Het Handboek Melkveehouderij is ook verkrijgbaar als papieren versie: Paperback Handboek Melkveehouderij.