Veel belangstelling op open de Marke over Bodem

Nieuws

Veel belangstelling voor het thema ‘Bodem’

Gepubliceerd op
29 juni 2015

De open dag op KTC De Marke op 23 juni was met bijna 600 bezoekers meer dan goed bezocht. Tijdens deze dag lag de focus op de bodem. Er was op de demovelden van de “Melkers van Morgen” aandacht voor bodem, weidegang, bemesting ruwvoerteelt, KringloopWijzer, mestscheiding en microvergisting.

KTC De Marke en ForFarmers organiseerde gezamenlijk de open dag met het ruwvoerplatform 'Melkers van Morgen'. Dit jaar was het thema ‘Grond: de bodem onder uw bedrijf’. De belangstelling voor de bodem in het ‘Jaar van de Bodem’ was groot. De dag trok met 600 bezoekers anderhalf keer zoveel belangstellenden dan vorig jaar.

Rondleiding over de demovelden

De bezoekers konden deelnemen aan een rondleiding over het bedrijf en in veld. In een tijdsbestek van drie uur kregen de deelnemers veel informatie. Experts van de verschillende organisaties en projecten vertelden kort over hun bevindingen op gebied van grasrassen, maïs, weidegang, bemesting. Zo werd er aan de hand van een profiel de bodem geanalyseerd, waarbij aandacht was voor bodemconditie en bodemstructuur.Ook was er veel aandacht voor een optimale ruwvoerteelt. Nieuwe rassen en teeltmethoden werden gepresenteerd. Daarnaast was er van alles te zien op het gebied van precisielandbouw.

Mestscheiding- en vergisting

Op het erf draaiden er verschillende mestscheiders. Bovendien was er aandacht voor biogas. Op De Marke staat sinds begin dit jaar een gaswasser. Deze maakt het mogelijk het biogas te wassen, waardoor het rechtstreeks op het gasnet ingevoerd kan worden. Ook het praktijknetwerk ‘Microvergisters in de praktijk’ was aanwezig en presenteerde de laatste resultaten en had aandacht voor de bemestingsproef, waarin verschillende varianten drijfmest en digestaat met elkaar vergeleken worden.

Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek hield inleidingen over hun eerste resultaten. Ruim 200 KringloopWijzers van ondernemers uit de Achterhoek zijn vanuit de project verzameld. Het juist toepassen van de KringloopWijzer zal moeten leiden tot een verbetering van het technische resultaat en tot meer productieruimte met een lagere milieubelasting. Ook konden geïnteresseerden kennis nemen van de resultaten van het project Koeien & Kansen over het jaar 2014.

Veel deelname voor gewasbeschermingslicenties

Ook dit jaar was het weer mogelijk om via AOC Oost punten te halen voor de spuitlicentie. Door deelname aan de open dag konden deelnemers een punt krijgen voor het onderdeel Veiligheid & Techniek. Hiervoor werd een speciaal ochtend- en middagprogramma aangeboden die zeer druk bezocht werden door belangstellenden.