Proefvelden met digestaat gemaaid KTC De Marke

Nieuws

Proefvelden met digestaat gemaaid

Gepubliceerd op
26 mei 2015

Op 12 mei en 13 mei zijn de proefvelden op KTC De Marke en bij Van der Schans in Well voor de eerste keer gemaaid. Deze proefvelden zijn aanlegd in het kader van het praktijknetwerk 'Microvergisters in de praktijk'.

In de proef zijn tien behandelingen aangelegd op twee verschillende locaties op zand- en op kleigrond. De grasopbrengst tussen de behandelingen waren verschillend. De gehalten in de mestsoorten zijn namelijk niet overal hetzelfde. De percelen zijn onder andere bemest met ingaande drijfmest, digestaat uit twee verschillende vergisters, behandelde digestaat door middel van verdunnen met water en behandelde digestaat door middel van aanzuren met zwavelzuur.

Maaien van de proefvelden

Elk proefveld heeft een lengte van tien meter en een breedte van drie meter. Met een proefveldmaaier wordt van elk veld een strook van tien meter lange en 1,5 meter breed geoogst. De geoogste hoeveelheid gras wordt op de machine gewogen en bemonsterd. In het monster wordt het droge stof gehalte bepaald en het gehalte aan stikstof, fosfor en kali. Van elk veld is precies bekend hoeveel er bemest is en hoeveel er geoogst is zodat de werking van de gegeven meststoffen berekend kan worden.

Meer informatie

Bekijk hier onder het definitieve bemestingsplan voor 2015. Hier is ook een overzicht te vinden van volledige de bemestingsproef op beide velden.